Dønna kommunes administrasjon ledes av rådmann som har med seg to kommunalsjefer i rådmannens lederteam.

Rådmannens stab består ellers av:

 • Kontor for interne tjenester (1,5 stilling)
 • Førstesekretær (faktura/innkreving)
 • Biblioteksjef (0,7 stilling)
 • Konsulent skole/barnehage (0,5 stilling)
 • Folkehelsekoordinator/rådgiver (1 stilling)
 • Renholder (0,7 stilling)
 • Flyktningkonsulent
 • Leder Frivilligsentralen/boligforvalter

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

E-post: Post@donna.kommune.no

 

Telefoner:

 • Rådmann: Tor-Henning Jørgensen: 750 52206
 • Kommunalsjef 1: Pål Bleka: 750 52250
 • Kommunalsjef 2: Mette Anfindsen: 750 52278
 • Førstesekretær kommunal fakturering: Marit Åkerøy: 750 52239
 • Kontor for interne tjenester: 750 52200
 • Frivilligsentralen: 750 52230
 • Flyktningkonsulent: 750 52229

 

Kommunens tjenester er organisert i følgende driftsenheter:

 • Dønna barne- og ungdomsskole
 • Løkta oppvekstssenter
 • Dønna barnehage
 • Dønna voksenopplæring
 • Helse- og omsorgstjenesten
 • Teknisk drift
 • Landbruk