toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Dønna kommune

I Dønna er det innført eiendomsskatt i hele kommunen, både på boliger, næringseiendommer og fritidseiendommer. Eiendomsskatten styrker kommuneøkonomien og bidrar til at kommunene kan opprettholde eller bedre tjenestetilbudet til befolkningen.

2018-02-22

Rammer og retningslinjer for taksering

Rammer og retningslinjer er takseringsprinsippene vedtatt av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt den 19. februar 2018.

2018-02-22

Klage på eiendomsskatt

Dersom du finner feil i grunnlaget, eller mener at taksten er for høy, kan du klage.

2018-02-22

Eiendomsskattelovens §7

Eiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2018

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt, dette gjelder spesielt eiendommer som eies av "stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten". Kommunestyret vedtar fritakslisten hvert år.

2018-02-22

Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi

Kommunestyret har vedtatt bestemmelser om at en del eiendommer med historisk verdi kan fritas for eiendomsskatt. Dette gjelder i første rekke eiendommer som er fredet i henhold til kulturminneloven.

2018-02-22
Levert av CustomPublish AS