toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Helse og omsorg

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har som hovedoppgave å bistå hjemmeboende brukere med behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand.

2014-04-07
Dønan omsorgssenter

Sykehjem

Dønna omsorgssenter

Dønna sykehjem skal tilby heldøgns pleie- og omsorg til innbyggere som har behov for tjenester på sykehjemsnivå. Tjenesten skal være basert på individuell tilrettelegging ut fra den enkeltes medisinske behov, og med respekt for den enkeltes historie, egenverdi og livsførsel.

2014-03-28

Kreftkoordinator

Dønna kommune har en felles kreftkoordinator med Herøy, Alstahaug og Leirfjord kommuner. Kreftforeningen finansierer deler av stillingen.

2015-09-03
Levert av CustomPublish AS