Breivika er spesiell. Det er ett område for unike opplevelser. Samtidig er Breivika ett av de mest besøkte områdene i Dønna, både av fastboende og tilreisende.  Men det er også ett veldig sårbart område. Reinrose, teiebær, orkideer er alle karakterarter for Breivika.  Felles for disse er at de trives dårlig under teltduker og sterk varme fra grill og bål. 

Det er flere rødlistede botaniske (blomster/planter) arter i området.  I tillegg er selve Breivika et sanddynesystem, en naturtype som er på rødliste over truede naturtyper i Norge.

Blir floraen ødelagt slitasje fra ferdsel, telting eller bålbrenning - så forsvinner også rotkulturen som holder på sanden. Det oppstår erosjonsskader - hvor sanden sakte, men sikkert da blåser bort.  Allerede har strandlinjen trukket seg bakover. Flere, mindre områder blant sanddynene blir større og dypere etter hvert som sanden blåser vekk. 

For å bevare naturen i Breivika så har Dønna Kommune og grunneierne innført noen restriksjoner. Det er definert ett hensynsområde oppe på sanddynene, og anvist egne områder for telting/camping og bålbrenning. 

Nede i selve fjæra er det tillatt å grille. Bare husk å ta med deg alt søppelet når du drar igjen. Det står en søppelcontainer i Breivika. Dette er en lukket container for at fugler ikke skal rote i eller spise av søppelet.  I verste fall kan fuglene få i seg noe som er giftig - eller ting som ikke er spiselig (for eksempel plast).  Dette vil kunne være katastrofalt. Søppelet skal derfor kastes inn i luker på sidene. Ikke forlat søppel oppå eller utenfor containeren. 

Er containeren full så må du ta med deg søppelet når du drar. Du kan også varsle Dønna Kommune på telefon 750 52 200 om at containeren må tømmes.
Naturen skal kunne nytes av fremtidige generasjoner.  Det er vår felles oppgave å sikre at den fremdeles er like vakker, spektakulær og levedyktig når det er våre barn og barnebarn sin tur å bruke den.

Vis hensyn så dyr- planteliv ikke lider eller skadet. Uten vegetasjonen blåser også flyvesanden bort, og Breivika blir bokstavelig tatt av vinden.

Med hilsen Dønna Kommune og grunneierne.

Hensynskart med tekst.jpg