Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Har dere planer om bygging, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye å hente gjennom statlige spillemidler. Dønna kommune har satt frist for innsending av søknader 24.11.2021.

Les informasjon om tildeling av spillemidler, og om søknadsprosessen på i dette skrivet. Les spesielt gjennom de sentrale vilkårene for tilskudd og drift av anlegget for å se om anlegget søknaden gjelder tilfredsstiller disse.

Ta gjerne kontakt i forkant for en prat, og eventuelt bistand med søknadsprosessen.

Kontaktperson: Tove Alfheim, tlf 75 05 22 30, epost: Tove.Alfheim@donna.kommune.no

Du kan også laste ned et informasjonsskriv HER.