Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.  Følgende figur illustrerer plansystemet i Dønna kommune:

plansystem.png

Den 13. april 2021 vedtok formannskapet å sende et forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring.  Desverre førte bemanningssituasjonen og pandemien til at dette ikke ble gjort.  Forslaget til planstrategi og planprogram er nå lagt ut på høring den 3. mai 2022, med høringsfrist den 27. mai 2022 på forslaget til planstrategi, og 13. juni 2022 som høringsfrist på forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

I møte den 29. mars 2022 vedtok kommunestyret i Dønna at arbeidet med en rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan skulle startes opp.

Se forøvrig kunngjøringen av høringsrunden på planstrategi og planprogram.