Servicekontoret har ekspedisjonstid fra kl 09.00 - 14.30 og ligger i kommunehuset på Solfjellsjøen. Det er anledning til å gjøre avtale utenom ekspedisjonstiden ved behov. 

Postadresse: Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

Beredskapsvakt for brann/vann kan nås på tlf 994 96 240 utenom vanlig åpningstid (for eksempel for å melde fra om brudd på vannforsyning)