Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 19:57

Du er ikke alene!

Nattens terrorhandling i Oslo berører oss alle. For noen oppleves dette sterkere, og mer personlig, enn for andre. Trenger du noen å snakke ned, dele tanker og følelser med, så er telefonnummeret 971 40 493 åpent.

Vær den du er - elsk hvem du vil!

Les mer clear
Sau

Landbruk

Dønna og Herøy kommuner samarbeider om landbruksforvaltning. Dønna er vertskommune.

Kommunevapen-3D

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene.

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og lokale retningslinjer/kommunens prioriteringer.

Søknadsfrist: 15. februar 

Ved spørsmål om ordninga kontakt Elisabeth Pedersen på telefon 75 05 22 15, eller på e-post elisabeth.pedersen@donna.kommune.no

grågås

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

Landbrukskontoret

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.