toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Målgruppe: rusavhengige og deres pårørende.

Tjenester for rusavhengige

Målgruppe: rusavhengige og deres pårørende.

Om tjenesten:
Rustjenesten i kommunen har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for individuell tilpasset behandling og  rehabiliteringstiltak for rusavhengige. Tjenesten skal sikre hjelp til mennesker med rusavhengighet gjennom råd, veiledning, hjelpetiltak og behandling, slik at deres hjelpebehov minimaliseres eller avtar helt.

Arbeidet som gjøres i den kommunale tjenesten er tilknyttet Helse- og omsorgstjenesteloven, der det gjennom rådgivning og hjelpetiltak settes fokus på å motivere rusavhengige til et liv uten avhengighet.

Rustjenesten har fokus på endringsarbeid, og jobber for å motivere og stimulere den enkelte til å bli i stand til å ta styring i eget liv.

Har du eller noen du kjenner et rusmiddelproblem ? trenger du noen å snakke med ? Ta kontakt med ruskoordinator eller henvend deg til NAV eller fastlege.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling: Helsestasjon/legekontor

Besøksadresse: Solfjellsjøen 8820 DØNNA

Kontaktpersoner:

  • Tittel: Ruskoordinator
  • Telefon: 75052211

E-post:

Kommunalt rusteam :

  • Bodil Teigstad, Psykiatrisk sykepleier
  • Einar Høydahl, Kommunelege
  • Ruskoordinator
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS